RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter van de raad van bestuur
Z.K.H Prins Laurent van België

Gedelegeerd bestuurder
De heer Jean-Jacques Van de Berg
dir@sfprlaurent.be

ORGANISATIE VAN DE ZETEL

Administratief verantwoordelijke van de dispensaria
Wendy Feys
wendy.feys@sfprlaurent.be
T 02 244 97 06

Secretariaat
Elise Smout / Patricia Van Gysel
admin@sfprlaurent.be
T 02 244 97 00