Update januari 2019

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR GRATIS VERZORGINGEN IN DE DIERENDISPENSARIA?

Mensen met een laag inkomen en geen eigenaar van een woning, met maximum twee gezelschapsdieren, fokdieren komen niet in aanmerking.
Deze  voorwaarden worden goedgekeurd door de Raad van de Orde der dierenartsen van het Vlaams en het Waals Gewest.

WAT ZIJN DE MAXIMUMBEDRAGEN?

 • een alleenstaande persoon met een maandinkomen lager of gelijk aan 1.093€
 • een  alleenstaande gepensioneerde met een maandinkomen lager of gelijk aan 1.175
 • een koppel of gezinshoofd met een maandinkomen lager of gelijk aan 1.506€
 • een gepensioneerd koppel met een inkomen lager of gelijk aan 1.566

HOE SCHRIJF IK MIJ IN?

 • Het inschrijvingsformulier ter plaatse volledig invullen en ondertekenen, naam van de eigenaar van het dier, adres, gegevens van het dier en het identificatienummer (indien gekend)
 • Alsook de hieronder gevraagde documenten

Het ondertekenen van het inschrijvingsformulier houdt in dat u het huidige reglement aanvaardt en ondertekend met de vermelding gelezen en goedgekeurd.

WAT MOET MEN MEEBRENGEN BIJ DE EERSTE RAADPLEGING?

 • Identiteitskaart
 • Bewijs van gezinssamenstelling dat maximum 2 maanden oud is (af te halen op het gemeentehuis) Indien er personen zijn ouder dan 18 jaar vermeld op de gezinssamenstelling, een bewijs van inkomsten/ geen inkomsten of een attest van inschrijving school.
 • Bewijs van inkomsten van de laatste 3 maanden (mutualiteit, werkloosheidsuitkering, ocmw, invaliditeitsuitkering, loonfiche,belastingsaangifte voor zelfstandigen)
 • Bewijs van huur van uw woonst voor 3 maanden (bankuittreksels) en huurcontract geregistreerd bij uw gemeente/stad met vermelding van hetzelfde adres als op de gezinssamenstelling)
 • Voor daklozen een bewijs van het referentieadres te bekomen bij de gemeente of het OCMW of een bewijs van een sociale instelling (CAW, Rood Kruis…..)

VOOR HET DIER ?

 • 10€ per dier iedere 6 maanden te betalen voor de inschrijving en administratieve kosten
 • 20€ voor identificatiechip (tenzij uw dier reeds gechipt is of leesbare tatouage heeft)
 • 20€ voor het registreren van een dier in België dat uit het buitenland komt en reeds gechipt is
 • De documenten van het dier: vaccinatieboekje, aankoopdocument of adoptiedocument
 • Geen Bancontact

OPMERKING

 • We vragen u om de originele documenten mee te brengen. Een kopie zal ter plaatse worden gemaakt.
 • De documenten en de inschrijving van 10 euro moeten iedere 6 maanden hernieuwd wordenBij het overschrijden van de termijn van 6 maanden komt u enkel terug in aanmerking door het opnieuw aanleveren van de gevraagde documenten en de betaling.
 • Gepensioneerden moeten de papieren één maal per jaar hernieuwen, tenzij hun situatie veranderd.
 • Bij een spoedinterventie zal indien de nodige documenten ontbreken gevraagd worden deze binnen de vijf werkdagen na de interventie te bezorgen. Als deze documenten niet voldoen aan de gevraagde voorwaarden of niet worden bezorgd binnen het vooropgelegde termijn, zullen de kosten van de uitgevoerde ingreep aangerekend worden aan de eigenaar van het dier.

UITZONDERINGEN

Voor personen die niet voldoen aan de voorwaarden zijn er uitzonderingen. De beslissing om een uitzondering toe te staan wordt genomen door de hoofdzetel, die laat de beslissing schriftelijk weten.

 • Mensen die met alle papieren in orde zijn behalve de huur kunnen worden aanvaard bij het voorleggen van het afbetalingsplan van hun hypothecaire lening met vermelding van de jaarlijkse kosten en de maandelijkse betalingsbewijzen
 • Vaste dokters – of apothekerskosten hebben tengevolge van een langslepende ziekte – deze personen moeten een attest voorleggen van hun ziekenkas evenals het bewijs (opgesteld door de dokter of apotheker) van de kosten veroorzaakt door de ziekte;
 • Schulden afbetalen via een schuldbemiddelaar (advocaat, OCMW) – deze personen moeten een document van hun advocaat/raadgever voorleggen met de exacte bedragen
 • Daklozen die zijn ingeschreven bij de Stichting en de winterperiode

Alle uitzonderingen moeten gemeld worden met bewijzen en de goedkeuring krijgen van de hoofdzetel te Brussel via de administratief verantwoordelijke (wendy.feys@sfprlaurent.be)

UURREGELING VAN HET DISPENSARIUM

 • U moet zich ten laatste 30 minuten voor het einde van de consultaties aanmelden. (er zijn vrije consultaties iedere werkdag tussen 10u en 12u, laatse aanmelding kan om 11u30)
 • Indien u niet aanwezig kan zijn op de afspraak (chirurgie…) is het VERPLICHT het dispensarium ten laatse 24 uur op voorhand tussen 10u en 12u te verwittigen.
 • Het eerste niet nakomen van een afspraak heeft een verwittiging tot gevolg. Een 2de uitstel leidt tot onmiddelijke schrapping van 2 jaar.
 • Het uur van ophaling van het dier moet strikt worden nageleefd, op straffe van betaling (10€ per lopende dag) of onmiddellijke schrapping.