RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter van de raad van bestuur
Z.K.H Prins Laurent van België

Gedelegeerd bestuurder
De heer Jean-Jacques Van de Berg
dir@sfprlaurent.be

Leden van de raad van bestuur
Baron Delruelle
Dokter Lacocque
Meester Le Clercq
Notaris Loché
Professor Ödberg
De heer Reynaerts
Mevrouw Solvay de la Hulpe
Notaris van Bockrijck

ORGANISATIE BINNEN DE HOOFDZETEL

Office Manager
Elise Smout
admin@sfprlaurent.be
T 02 243 97 08

Administratief verantwoordelijke van de dispensaria
Wendy Feys
disp@sfprlaurent.be
T 02 243 97 08

Administration officer
Patricia Rutten
mail@sfprlaurent.be
T 02 243 08 97

Communication Manager
Koenraad Beyaert
communication@sfprlaurent.be
T 02 243 08 97