De Stichting Prins Laurent verzorgt meer dan 12.000 dieren per jaar in haar vier dispensaria in België.

De dieren krijgen er kwaliteitsvolle verzorgingen door dierenartsen omdat de Stichting van oordeel is dat elk dier op eenzelfde wijze moet verzorgd worden ongeacht de inkomsten van zijn baasje.

De Stichting heeft in 2012 – 2013 partnerovereenkomsten afgesloten met de faculteit diergeneeskunde van de universiteiten Gent en Luik : professoren voeren diergeneeskundige verzorgingen uit in aanwezigheid van laatstejaarsstudenten die zo een praktische opleiding krijgen.

Dit initiatief werd reeds erkend door de Association Européenne d’évaluation de l’ Enseignement Vétérinaire die aan de faculteit diergeneeskunde van Gent een beoordeling van uitmuntendheid heeft verleend voor de klinische opleiding van haar gediplomeerden.

Sinds 2012 organiseert de Stichting in Brussel ook opvang en overnachting in de wintermaanden voor daklozen met hun dier. Dankzij dit initiatief hebben gedurende zeven winters een honderdtal daklozen kunnen overnachten in verwarmde en confortabele containers met opgedekte bedden en sanitair.

Hoewel ze een Stichting van openbaar nut is, krijgt de Stichting geen subsidies van de Staat voor haar dispensaria. Haar inkomsten vloeien dus enkel voort uit giften en legaten van haar leden en trouwe vrienden.