De Stichting Prins Laurent verzorgt meer dan 12.000 dieren per jaar in haar vijf dispensaria in België.

De dieren krijgen er kwaliteitsvolle verzorging van dierenartsen omdat de Stichting van oordeel is dat elk dier op eenzelfde wijze moet verzorgd worden ongeacht de inkomsten van zijn baasje.

De Stichting heeft in 2012 – 2013 partnerovereenkomsten afgesloten met de faculteit diergeneeskunde van de universiteiten Gent en Luik : professoren voeren diergeneeskundige verzorgingen uit in aanwezigheid van laatstejaarsstudenten die zo een praktische opleiding krijgen.

Dit initiatief werd reeds erkend door de Association Européenne d’évaluation de l’ Enseignement Vétérinaire die aan de faculteit diergeneeskunde van Gent een beoordeling van uitmuntendheid heeft verleend voor de klinische opleiding van haar gediplomeerden.

Sinds 2011 organiseert de Stichting in Brussel ook opvang en overnachting in de wintermaanden voor daklozen met hun dier. Dankzij dit initiatief hebben gedurende acht winters een honderdtal daklozen kunnen overnachten in verwarmde en comfortabele containers met gedekte bedden en sanitair.

Hoewel het een stichting van openbaar nut is, krijgt de Stichting geen subsidies voor de werking van haar dispensaria. Haar inkomsten vloeien dus enkel voort uit giften en legaten van haar leden en trouwe vrienden.