Bijgewerkt juni 2020

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

INSCHRIJVING

Ik wil mijn huisdier graag inschrijven in een dispensarium van de Stichting Prins Laurent, hoe begin ik hier aan?

Allereerst dient u na te gaan of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Deze kunt u nalezen op onze website door hier te klikken. Als u, naargelang uw gezinssamenstelling, het maximumbedrag voor uw maandelijks inkomen niet overschrijdt en u bent huurder, dan komt u in aanmerking voor onze gratis diergeneeskundige zorgen. Als tweede stap dient u alle documenten te verzamelen die nodig zijn om uw huisdier in ons dispensarium in te schrijven. Deze vindt u terug op dezelfde pagina als de toelatingsvoorwaarden. Indien u niet beschikt over een document of u heeft niet de juiste documenten bij, dan kunnen wij uw huisdier niet inschrijven. Het is niet mogelijk om een ontbrekend document achteraf te bezorgen, alle documenten moeten voorgelegd worden op het moment van de inschrijving.

Ik wil mijn huisdier inschrijven in de maand april. Voor welke maanden moet ik dan een bewijs van inkomsten en huur voorzien?

De maand waarin u uw huisdier wilt inschrijven telt niet mee. Dus als u uw huisdier in de maand april wilt inschrijven, dient u een bewijs van inkomsten en huur te voorzien voor de maanden maart-februari-januari.

Ik voldoe aan de voorwaarden en ik heb alle nodige documenten in mijn bezit maar ik kan niet zelf naar het dispensarium gaan om mijn huisdier in te schrijven. Mag iemand anders dit doen in mijn plaats?

Voor de inschrijving van het huisdier is het vereist dat de eigenaar van het dier dit doet. Eenmaal het ingeschreven is, kan iemand anders naar een consultatie komen mits een geschreven toestemming van de eigenaar.

INKOMSTEN

Zijn de bedragen die op de website staan vermeld netto of bruto?

De vermelde maximumbedragen die u met uw maandelijks inkomen niet mag overschrijden om te voldoen aan onze voorwaarden, zijn netto.

Ik ben zelf op pensioen maar mijn echtgeno(o)t(e) is nog aan het werk, welk maximumbedrag is dan voor mij van toepassing?

Indien u een koppel bent waarbij één van de twee op pensioen is, dient u rekening te houden met het maximumbedrag voor een gepensioneerd koppel.

Ik ben een alleenstaande maar mijn meerderjarige kinderen wonen (officieel) nog bij mij, welk maximumbedrag is dan voor mij van toepassing?

In dit geval dient u rekening te houden met het maximumbedrag voor een gezinshoofd. Opgelet! Indien uw kinderen ook een inkomen verdienen, telt dit mee voor uw inkomen. Indien zij meerderjarig zijn en nog studeren of geen inkomen verdienen, moet hier een bewijs van worden voorgelegd (schoolattest/ander bewijs van geen inkomen).

Ik krijg een uitkering van mijn ziekenfonds maar dit is niet elke maand exact hetzelfde bedrag. Wordt hier rekening mee gehouden?

Ja, in dit geval wordt het gemiddelde genomen van de laatste drie maanden, om te bepalen of u al dan niet onder het maximumbedrag zit.

Ik heb geen attest van mijn betalingsinstelling, maar ik heb bankuittreksels waar mijn loon van de laatste drie maanden op vermeld staat. Volstaat dit?

Helaas niet, wij aanvaarden enkel een officieel attest van de betalingsinstelling. Indien u dit document niet kunt voorleggen op het moment van de inschrijving, beschikt u niet over de vereiste documenten en kunnen wij uw huisdier niet inschrijven.

Ik ontvang/moet alimentatie betalen, telt dit mee of wordt dit van mijn inkomsten afgetrokken?

Nee, alimentatiegeld wordt niet mee in rekening genomen voor uw inkomsten.

Ik ontvang kindergeld, wordt dit bij mijn inkomsten geteld?

Nee, kindergeld wordt niet bij uw inkomsten bijgerekend.

Mijn inkomen is hoger dan het toegelaten maximumbedrag, maar ik betaal maandelijks dokters- en/of apothekerskosten. Kom ik nog in aanmerking?

Er kan een uitzondering worden gemaakt indien u op lange termijn kosten moet betalen door een aanslepende ziekte. U moet dan een bewijs van uw ziekenkas voorleggen evenals een overzicht van de kosten van 12 maanden. Een twaalfde van deze kosten wordt dan van uw inkomen afgetrokken, als u daarna onder het maximumbedrag valt, komt u in aanmerking. Enkel de hoofdzetel van de Stichting Prins Laurent is gemachtigd om een uitzondering op de algemene toelatingsvoorwaarden goed te keuren.

Mijn inkomen is hoger dan het toegelaten maximumbedrag, maar ik betaal schulden af. Kom ik nog in aanmerking?

Er kan een uitzondering worden gemaakt voor mensen die schulden afbetalen via een schuldbemiddelaar. Deze laatste moet dit kunnen aantonen via een officieel document. Schulden voor huurgelden worden niet mee in rekening genomen. Enkel de hoofdzetel van de Stichting Prins Laurent is gemachtigd om een uitzondering op de algemene toelatingsvoorwaarden goed te keuren.

Heb ik extra documenten nodig als mijn inkomen wordt beheerd door een bewindvoerder?

In dit geval dient u bij de inschrijving een schriftelijk bewijs voor te leggen van uw bewindvoerder met toestemming voor de betaling van 10€ inschrijvingsgeld.

 

WOONSITUATIE

Ik betaal mijn huur maandelijks contant rechtstreeks aan mijn verhuurder en krijg hiervoor een ontvangstbewijs. Volstaat dit als bewijs van huur?

Nee, als bewijs van betaling van de huurgelden aanvaarden wij enkel rekeninguittreksels.

Ik huur met een mondeling huurcontract, wat kan ik voorleggen als alternatief voor een schriftelijk huurcontract?

In dit geval dient u te bewijzen dat u een huurwaarborg heeft betaald door een uittreksel voor te leggen van de geblokkeerde rekening waarop de huurwaarborg is gestort en waarbij de gegevens van zowel de huurder als de verhuurder op vermeld staan.

Ik ben geen huurder maar ik betaal een hypothecaire lening af voor mijn woonst. Voldoe ik nog steeds aan de toelatingsvoorwaarden?

Indien u een bewijs van hypotheeklening kunt voorleggen waarop de jaarlijkse kosten vermeld staan en een betalingsbewijs, dan wordt er een uitzondering gemaakt en voldoet u nog steeds aan de voorwaarden.

Mijn hypothecaire lening is volledig afbetaald, voldoe ik nog steeds aan de voorwaarden?

Nee, om aan onze toelatingsvoorwaarden te voldoen moet u ofwel huur ofwel een hypotheeklening betalen.

 

HUISDIER

IDENTIFICATIE

Mijn huisdier is nog niet geïdentificeerd met een chip. Wat moet ik nu doen?

Onze dispensaria kunnen enkel dieren behandelen die met een chip zijn geïdentificeerd. Indien uw huisdier nog niet is gechipt, kan dit op het moment van de inschrijving. Onze dierenarts zal dan een chip plaatsen en onze medewerkers zorgen voor de registratie bij DogID of CatID (de gegevensdatabanken voor honden en katten in België). U betaalt hiervoor eenmalig 20€ en krijgt daarna het officiële paspoort van uw huisdier.

Ik heb een huisdier overgenomen van iemand anders. Het dier is al gechipt, is dit in orde zo?

Als u een dier in onze dispensaria wilt inschrijven, moet dit dier met zijn chip op uw naam geregistreerd staan. Voor een wijziging van eigenaar dient u contact op te nemen met DogID of CatID. Als u een geschreven bevestiging heeft van de vorige eigenaar dat hij/zij het dier in kwestie aan u heeft afgestaan, verloopt de aanpassing doorgaans sneller. Indien u dit niet heeft, zal deze wijziging ongeveer 2-4 weken in beslag nemen omdat de gegevensdatabank contact zal opnemen met de vorige eigenaar.

1450 - Copy

DogID
Tel.: 02 333 92 22
E-mail: info@dogid.be
www.dogid.be

Helpdesk elke dag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur

chichon3 - Copy

CatID
Tel.: 02 333 49 94 
E-mail: info@catid.be
www.catid.be

Helpdesk elke dag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur

Ik ben verhuisd en/of mijn contactgegevens zijn veranderd. Moet ik dit communiceren?

Het is van groot belang om de gegevens op de chip van uw huisdier actueel te houden zodat u snel gecontacteerd kunt worden wanneer uw verloren huisdier wordt teruggevonden. U kan uw nieuwe contactgegevens aan de onthaalmedewerker van onze dispensaria communiceren. Zij zorgen ervoor dat dit wordt aangepast in de gegevensdatabank.

 

BEHANDELING

Mijn huisdier werd geopereerd en moet een tijdje een kraagje dragen. Moet ik hiervoor betalen?

Onze dispensaria voorzien deze kraagjes mits een klein te betalen bedrag als waarborg. Als u dit terugbrengt naar het dispensarium nadat uw huisdier is hersteld, krijgt u uw waarborg terugbetaald. Onze medewerkers kunnen echter ook voorstellen om een sok of een t-shirt te gebruiken als uw huisdier niet comfortabel is met een kraagje.

Ik verzorg enkele straatkatten in mijn buurt. Kan ik deze gratis laten verzorgen in een dispensarium van de Stichting Prins Laurent?

De Stichting Prins Laurent neemt geen zwerfkatten in behandeling. Wij raden aan om contact op te nemen met uw gemeentebestuur om te weten welke fondsen er beschikbaar zijn voor zwerfkatten.

Ik heb een hond of kat gevonden en wil dit gratis laten verzorgen. Kan dit?

U dient vooreerst te controleren of dit dier geen geregistreerde eigenaar heeft. Elke dierenarts kan een dier scannen op een chip en de gegevens op de chip raadplegen via de gegevensdatabank (eventuele kosten bij een privé dierenarts zijn voor eigen rekening). Indien het dier geen eigenaar heeft en u voldoet zelf aan onze toelatingsvoorwaarden, dan kan u dit dier bij ons inschrijven maar enkel indien u bereid bent om de officiële eigenaar van dit dier te worden (via de identificatie met een chip).

Ik heb een kat of hond gevonden die niet is gechipt of als vermist is opgegeven en wens dit niet zelf te behouden. Waar kan ik terecht?

In dit geval kan u contact opnemen bij de lokale politie of de gemeente. Klik op de onderstaande regio voor meer informatie:

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Mijn kat of hond is in verwachting en ingeschreven in een dispensarium van de Stichting Prins Laurent. Mag ik haar nest hier ook laten verzorgen?

Nee, de Stichting Prins Laurent neemt geen nesten aan van ingeschreven huisdieren. Bovendien geldt de regel dat er slechts twee huisdieren per persoon mogen worden ingeschreven.

Mijn huisdier bevindt zich in een noodsituatie en heeft dringend verzorging nodig. Kan ik de Stichting Prins Laurent hiervoor buiten de openingsuren contacteren?

Nee, de dispensaria van de Stichting Prins Laurent beschikken momenteel helaas niet over een nooddienst buiten de openingsuren of tijdens het weekend. Zelfs indien u bent ingeschreven in één van onze dispensaria, dient u voor een noodgeval buiten onze openingsuren een privé dierenarts te contacteren die de eerste zorgen zal toedienen. Dit gebeurt volledig op kosten van de eigenaar. De Stichting Prins Laurent vergoedt deze kosten niet aan ingeschreven leden. Van zodra het dispensarium weer open is, kan het dier in kwestie worden overgebracht en zullen onze dierenartsen instaan voor de verdere opvolging en verzorging. 

Ik voldoe aan de toelatingsvoorwaarden maar ben nog niet ingeschreven. Mijn huisdier heeft dringend verzorging nodig. Kan ik bij de Stichting Prins Laurent terecht tijdens de openingsuren en mijn inschrijving achteraf in orde brengen?

Indien u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en onze dierenartsen oordelen dat uw huisdier in nood verkeert, kan een spoedinterventie plaatsvinden waarbij de eigenaar moet aantonen met de documenten die hij/zij voorhanden heeft dat er aan de voorwaarden wordt voldaan (rekeninguittreksels, enz.). Na de spoedconsultatie dienen de vereiste documenten binnen de 5 dagen aan het dispensarium te worden bezorgd, indien niet wordt de consultatie en verzorging aan de eigenaar gefactureerd aan gangbaar tarief.

 

NUTTIGE LINKS

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
Tel. : 0800 99 962

Dierenasielen en pensions erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid