Versie mei 2018

De inschrijving

De inschrijving bij de Stichting Prins Laurent is onderworpen aan toelatingsvoorwaarden. Deze zijn opgemaakt in samenspraak met de Orde der Dierenartsen en zijn niet weerlegbaar. U vindt ze terug op onze website of door één van onze dispensaria te contacteren. 

De Stichting behoudt zich het recht voor om onruststokers te weigeren of uit te sluiten. Ze behoudt zich het recht voor om te dure ingrepen in functie van de overlevingskans van het betreffende dier te weigeren. De beslissing om deze patiënten uit te sluiten of te weigeren, moet door de hoofdzetel van de Stichting worden bevestigd.

 • Per gezin kunnen er maximaal 2 dieren worden ingeschreven. Met een dier van een andere eigenaar komen, leidt tot uitsluiting.
 • Om een dier te kunnen inschrijven moet de eigenaar minimum 18 jaar oud zijn.
 • De inschrijving is 12 MAANDEN GELDIG en geeft recht op consultaties, inentingen (behalve rabies en kennelhoest) en op de gangbare chirurgie mits betaling van 20 euro per dier. Honden, katten en fretten moeten elektronisch worden gechipt. Indien dit nog moet gebeuren, zal een eenmalige bijdrage van 20 euro worden aangerekend bovenop de 20 euro voor de inschrijving.
 • Door u in te schrijven, verbindt u zich ertoe wettelijke regels te respecteren zoals bv.: verplichting tot sterilisatie/castratie van katten,… Het niet respecteren van deze verplichting, heeft onmiddelijke uitschrijving van het dier tot gevolg.
 • Indien een spoedinterventie plaatsvindt zonder de gevraagde documenten, aanvaardt de aanvrager dat de consultatie en de zorgen aan het dier zullen worden aangerekend indien hij niet in de mogelijkheid is de gevraagde documenten binnen de 5 werkdagen te bezorgen of als hij niet voldoet aan de voorwaarden. 
 • Onmiddellijk een nieuw dier inschrijven, is enkel mogelijk na het overlijden van een van de twee ingeschreven dieren. Een bewijs van overlijden van een dierenarts of crematorium moet worden verleend.
 • Bij verlies van een dier is de eigenaar verplicht DogID/CatID en de Stichting te verwittigen.
 • Bij wegschenken of verkopen van een dier moeten DogID/CatID en de Stichting op de hoogte worden gebracht. Een nieuw dier inschrijven, is enkel mogelijk 1 jaar later (dit maximum 2 maal).

Consultaties en operaties

 • Er zijn consultaties van 10u tot 12u van maandag tot vrijdag (met uitzondering van het dispensarium in Seraing: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 11u en het dispensarium in Hasselt: dinsdag en donderdag van 10u tot 12u).
 • U moet zich op tijd aanmelden voor uw afspraak.
 • De eigenaar moet zich persoonlijk aanmelden en in het bezit zijn van zijn identiteitskaart en het paspoort van het dier (indien die er reeds één heeft). In geval de eigenaar zich niet persoonlijk kan aanmelden, moet er een formulier van volmacht worden gevraagd aan het dispensarium, waarop de persoonlijke gegevens van plaatsvervangende persoon worden aangeduid die met het dier op consultatie zal komen. Dit moet worden toegevoegd aan een officieel afwezigheidsbewijs.
 • De operaties vinden enkel plaats op afspraak en na een controlebezoek bij onze dierenarts.
 • Indien u niet aanwezig kan zijn op de afspraak (chirurgie…) is het VERPLICHT het dispensarium ten laatse 24 uur op voorhand tussen 10u en 12u te verwittigen.
 • Het niet nakomen van een afspraak heeft een verwittiging tot gevolg. Een 2de uitstel leidt tot onmiddelijke schrapping gedurende 2 jaar.
 • Het tijdstip om het dier achteraf op te halen, moet strikt worden nageleefd. Indien niet, wordt er 10 euro per dag aangerekend of resulteert dit onmiddellijke schrapping. Te laat komen, leidt tot een verwittiging. Een tweede keer te laat komen, heeft een schrapping van 6 maanden uit de Stichting als gevolg.
 • De sterilisatie/castratie wordt ten stelligste aangeraden zelfs wanneer dit niet wettelijk verplicht is.
 • Fokken wordt uitgesloten, zwangerschappen en/of bevallingen worden nooit opgevolgd.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Door u in te schrijven, geeft u de toelating uw persoonlijke gegevens (e-mail, postcode..) te gebruiken voor onze onderlinge contacten.