Versie mei 2018

De inschrijving

De inschrijving bij de stichting Prins Laurent is onderworpen aan inschrijvingsvoorwaarden. Deze zijn opgemaakt in samenspraak met de Orde der Dierenartsen en zijn niet weerlegbaar. U vindt ze terug op onze website of door één van onze dispensaria te contacteren. 

De stichting behoudt zich het recht om ammokmakers te weigeren of te schrappen. Ze behoudt zich het recht te dure ingrepen in functie van de overlevingskans van het betreffenden dier te weigeren. Deze geschrapte of geweigerde patiënten moeten bevestigd worden door het hoofdkantoor.

 • Per gezin kunnen er maximaal 2 dieren worden ingeschreven. Met een dier van een andere eigenaar komen leidt tot schrapping.
 • Om een dier te kunnen inschrijven moet de eigenaar minimum 18 jaar oud zijn.
 • De inschrijving is 6 maanden geldig en geeft recht op consultaties, inentingen (behalve rabies en kennelhoest) en op de gangbare chirurgie mits betaling van 10 euro per dier. Honden, katten en fretten moeten elektronisch gechipt worden. Indien dit nog moet gebeuren zal een eenmalige bijdrage van 20 euro aangerekend worden bovenop de gevraagde 10 euro.
 • Door u in te schrijven verbindt u zich ertoe wettelijke regels te respecteren zoals bv.: verplichting tot sterilisatie/castratie voor katten,… Het niet respecteren van deze verplichting heeft onmiddelijke uitschrijving van het dier tot gevolg.
 • Indien een spoedinterventie plaatsvindt zonder de gevraagde documenten, aanvaardt de aanvrager dat de consultatie en de zorgen aan het dier zullen aangerekend worden indien hij niet in de mogelijkheid is de gevraagde documenten binnen de 5 werkdagen te bezorgen of als hij niet voldoet aan de voorwaarden. 
 • Onmiddellijk een nieuw dier inschrijven is enkel mogelijk na het overlijden van een van de twee ingeschreven dieren. Een bewijs van overlijden van een dierenarts of crematorium moet worden verleend.
 • Bij verlies van een dier is de eigenaar verplicht DogID/CatID en de stichting te verwittigen.
 • Bij wegschenken of verkopen van een dier moeten DogID/CatID en de stichting op de hoogte worden gebracht. Een nieuw dier inschrijven is enkel 1 jaar later mogelijk. (dit maximum 2 maal)

Consultaties en operaties

 • Er zijn consultaties van 10u tot 12u van maandag tot vrijdag (met uitzondering van het dispensarium van Seraing: vrije consultatie van 9u tot 11u op ma,di,do,vrij; consultatie op afspraak op woendag)
 • U moet zich ten laatste 30 minuten voor het einde van de consultaties aanmelden.
 • De eigenaar moet zich persoonlijk aanmelden en in het bezit zijn van zijn identiteiskaart en dat van het dier indien die er reeds één heeft voor de consultaties. In geval van onmogelijkheid persoonlijk te komen moet hij een formulier van volmacht vragen op het dispensarium, waarop hij de persoonlijke gegevens van plaatsvervangende persoon die met zijn dier op consultatie zal komen vermeldt en bijgevoegd een officieel afwezigheidsbewijs.
 • De operaties vinden enkel plaats op afspraak na een controlebezoek bij onze dierenarts.
 • Indien u niet aanwezig kan zijn op de afspraak (chirurgie…) is het VERPLICHT het dispensarium ten laatse 24 uur op voorhand tussen 10u en 12u te verwittigen.
 • Het niet nakomen van een afspraak heeft een verwittiging tot gevolg. Een 2de uitstel leidt tot onmiddelijke schrapping van 2 jaar.
 • Het uur van ophaling van het dier moet strikt worden nageleefd, op straffe van betaling (10 euro per lopende dag) of onmiddellijke schrapping.
 • Een uitstel leidt tot een verwittiging, een 2de uitstel heeft een schrapping van 6 maanden uit de stichting als gevolg.
 • De sterilisatie /castratie wordt ten stelligste aangeraden zelfs al is het niet verplicht is bij wet.
 • Kweken is uitgesloten, zwangerschappen en of bevallingen worden nooit bekostigd.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Door u in te schrijven geeft u de toelating uw persoonlijke gegevens (e-mail, postcode..) te gebruiken voor onze onderlinge contacten.