Update september 2018-juli 2019

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR GRATIS VERZORGINGEN IN DE DIERENDISPENSARIA?

Een familie met een laag inkomen en geen eigenaar van een woning, met maximum twee gezelschapsdieren (fokdieren komen niet in aanmerking).
Deze  voorwaarden worden goedgekeurd door de Raad van de Orde der dierenartsen van het Vlaams en het Waals Gewest.

WAT ZIJN DE MAXIMUMBEDRAGEN?

 • een alleenstaande persoon met een maandinkomen lager of gelijk aan 1.115,00€
 • een  alleenstaande gepensionneerde met een maandinkomen lager of gelijk aan 1.178,00€
 • een koppel of gezinshoofd met een maandinkomen lager of gelijk aan 1.506,00€
 • een gepensionneerd koppel met een inkomen lager of gelijk aan 1.570,00€

WAT MOET MEN MEEBRENGEN BIJ DE EERSTE RAADPLEGING?

 • Identiteitskaart
 • Bewijs van gezinssamenstelling dat maximum 2 maanden oud is (af te halen op het gemeentehuis)
 • Attest van de uitbetalingsinstelling met vermelding van de inkomsten voor 3 maanden (een recent bewijs van de betalingsinstelling)
 • Bewijs van huur van uw woonst voor 3 maanden en huurcontract geregistreerd bij uw gemeente/stad of woonkrediet

VOOR HET DIER ?

 • 10 € om de 6 maanden voor de inschrijving
 • 20 € voor identificatiechip (tenzij dier reeds gechipt is of leesbare tatouage heeft)
 • 20 € voor het registreren van een dier in België dat uit het buitenland komt en reeds gechipt is indien mogelijk: de documenten van het dier (vaccinatieboekje, aankoopdocument of adoptiedocument)

We vragen u om de originele documenten mee te brengen. Een kopie zal ter plaatse worden gemaakt.

OPMERKINGEN:

Personen met een inkomen dat hoger ligt dan de maximum toegelaten voorwaarden maar die:

 • vaste dokters – of apothekerskosten hebben tengevolge van een langslepende ziekte – deze personen moeten een attest voorleggen van hun ziekenkas evenals het bewijs (opgesteld door de dokter of apotheker) van de kosten veroorzaakt door de ziekte;
 • schulden afbetalen via een schuldbemiddelaar (advocaat, OCMW) – deze personen moeten een document van hun advocaat/raadgever voorleggen met de exacte bedragen