“Zeer mooi én goed werkend initiatief om mensen in nood te ondersteunen en te helpen hun dieren goed te verzorgen.

Help andere mensen en hun dieren alsjeblieft door hen op de hoogte te brengen van dit goede werk! Want zelfs in 2020 in een landje als het onze, is er jammer genoeg nog altijd nood aan deze ondersteuning. Of draag zélf je steentje bij door je in te zetten voor deze Stichting. Je hulp wordt zeker geapprecieerd, niet aarzelen!”