COPYRIGHT

Het intellectuele eigendomsrecht van de Stichting Prins Laurent geldt voor alle elementen waarmee deze website werd opgebouwd (met inbegrip van alle teksten, foto’s, afbeeldingen en logo’s) tenzij andere rechten van toepassing zijn zoals het auteurs- of merkenrecht.

Elke gedeeltelijke of volledige overname van de teksten op deze website is verboden tenzij hier voorafgaandelijk schriftelijke toestemming voor werd verleend. Deze teksten mogen alleen worden ingezet om de missie van de Stichting Prins Laurent te bevorderen. In geen geval mag het gebruik hiervan schade berokkenen aan het imago of de missie van de Stichting Prins Laurent.

Voor elk element dat van onze website wordt overgenomen, moet er eveneens een duidelijke bronvermelding worden toegevoegd: Stichting Prins Laurent, © 2021, alle rechten voorbehouden.

Als je een van onze teksten of een ander element van onze website wilt gebruiken, neem dan contact op via: mail@sfprlaurent.be

Elk misbruik of inbreuk op bovenstaande kan het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure conform de bescherming van het intellectuele eigendomsrecht.