Dispensaria

De mens helpen via zijn dier, dat is wat de Stichting Prins Laurent voor ogen heeft met haar 6 dispensaria in België: in Brussel, Gent, Hasselt, Luik, Charleroi en Hornu.

De Stichting Prins Laurent is van mening dat iedereen het recht heeft op onvoorwaardelijke liefde, ook mensen met een laag inkomen die de zorgen voor hun huisdieren niet kunnen betalen. Hiervoor werd een akkoord afgesloten met de Orde der Dierenartsen over de toelatingsvoorwaarden tot de dispensaria zodat deze geen oneerlijke concurrentie vormen voor andere dierenartsen en er tegelijk kan beantwoord worden aan een reële behoefte.

Op deze manier kunnen ook deze huisdieren alle nodige diergeneeskundige zorgen krijgen in onze dispensaria en zijn deze volledig gratis voor hun baasjes. De aangeboden zorg varieert van vaccins tot complexe chirurgische ingrepen.

Huisdieren inschrijven, kan enkel als de baasjes voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Raadpleeg ze hier of controleer via deze vragenlijst of je voldoet aan de voorwaarden.