Op 25 juni 2019 opent de Stichting Prins Laurent in het bijzijn van Z.K.H. Prins Laurent een nieuw dispensarium voor sociale diergeneeskunde in Hasselt. Kwetsbare mensen met financiële of sociale zorgen kunnen er voortaan terecht om hun geliefd gezelschapsdier gratis medisch te laten verzorgen.

Kwetsbare mensen zijn zeer gehecht aan hun gezelschapsdier. De Stichting Prins Laurent verbindt mens en dier. De Stichting gaat ervan uit dat dieren van kwetsbare mensen even veel recht hebben op een degelijke medische verzorging wanneer daar nood voor is.

Meer zelfs: kwetsbare mensen hebben meer dan eenieder recht op steun voor hun huisdier. Want vaak is het huisdier de enige troost die hen onvoorwaardelijk liefde en trouw biedt. Door de moeilijke financiële situatie, missen deze mensen een netwerk van sociaal maatschappelijke contacten. Het maakt de band tussen mens en dier alleen maar sterker. Door gratis medische zorg aan te bieden, helpt de Stichting ‘de mens via zijn dier’. Op die manier vervult de Stichting tegelijk een belangrijke humanitaire rol een dierenwelzijn rol.

Het artikelvan Het Nieuwsblad lezen

Deze gratis medische verzorging vindt plaats in kleine, goed uitgeruste dierenhospitaaltjes, ‘dispensaria’ genoemd. Zij worden door ervaren dierenartsen van de Stichting gerund. Huisdieren kunnen er terecht voor een consultatie, een vaccinatie, medicatie, sterilisatie of een dringende chirurgische ingreep.

Meer info over onze dispensaria