Organigram

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter van de raad van bestuur
Z.K.H Prins Laurent van België

Gedelegeerd bestuurder
De heer Jean Jacques Van de Berg
jj.vandeberg@sfprlaurent.be

Leden van de raad van bestuur
Baron Delruelle
Dokter Lacocque
Meester Le Clercq
Notaris Loché
Professor Ödberg
De heer Reynaerts
Mevrouw Solvay de la Hulpe
Notaris van Bockrijck

ORGANISATIE BINNEN DE HOOFDZETEL

Directrice

Elise Smout
elise.smout@sfprlaurent.be

 

Verantwoordelijke van de dispensaria

Wendy Feys
disp@sfprlaurent.be

 

Communicatie & Fondsenwerving

Patricia Rutten
communication@sfprlaurent.be

 

Secretaris

Corentin Maucq
mail@sfprlaurent.be

Boekhouding

Lara Servais
compta@sfprlaurent.be

Dossierbeheerder (Luik & Hornu)

Natalia Saavedra De Bast

 

IT

Axel Jacobs
it@sfprlaurent.be

Logistiek

Beata Gasinska