Organigram

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter van de raad van bestuur
Z.K.H Prins Laurent van België

Gedelegeerd bestuurder
De heer Jean Jacques Van de Berg
jj.vandeberg@sfprlaurent.be

Leden van de raad van bestuur
Baron Delruelle
Dokter Lacocque
Meester Le Clercq
Notaris Loché
Professor Ödberg
De heer Reynaerts
Mevrouw Solvay de la Hulpe
Notaris van Bockrijck

ORGANISATIE BINNEN DE HOOFDZETEL

Directrice

Elise Smout
elise.smout@sfprlaurent.be

 

Communicatie & Fondsenwerving

Patricia Rutten
communication@sfprlaurent.be

 

Supervisor van de dispensaria

Dr. Charlotte Tual
vet@sfprlaurent.be

 

Boekhouding

Lara Servais
compta@sfprlaurent.be

 

Dossierbeheerder (Luik & Hornu)

Natalia Saavedra De Bast

 

 

Dossierbeheerder (Brussel & Charleroi)

Marina Isler

 

IT

Axel Jacobs
it@sfprlaurent.be

Logistiek

Beata Gasinska