Organigram

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter van de raad van bestuur
Z.K.H Prins Laurent van België

Gedelegeerd bestuurder
De heer Jean Jacques Van de Berg
jj.vandeberg@sfprlaurent.be

Leden van de raad van bestuur
Baron Delruelle
Dokter Lacocque
Meester Le Clercq
Notaris Loché
Professor Ödberg
De heer Reynaerts
Mevrouw Solvay de la Hulpe
Notaris van Bockrijck

ORGANISATIE BINNEN DE HOOFDZETEL

Directrice

Elise Smout
elise.smout@sfprlaurent.be

 

Communicatie & Fondsenwerving

Sarah Desmedt
communication@sfprlaurent.be

Supervisor van de dispensaria

Dr. Charlotte Tual
vet@sfprlaurent.be

 

Secretariaat van de dispensaria

Natalia Saavedra De Bast
mail@sfprlaurent.be

Boekhouding

Lara Servais
compta@sfprlaurent.be

Dossierbeheerders

Marina Isler
Saida Benhadi
Patrizia Piu

 

IT

Axel Jacobs
it@sfprlaurent.be

Logistiek

Beata Gasinska