Testament

In 2020 mocht de Stichting Prins Laurent 25 kaarsjes uitblazen. Elke bijdrage helpt om een jaar langer te bestaan! Maar er zijn nog meer redenen die uw steun bijzonder maken.

Zoveel goede doelen, waarom de Stichting Prins Laurent?

Het unieke karakter van de Stichting Prins Laurent combineert twee goede doelen: het is zowel een humanitaire als een dierenorganisatie. De Stichting zet zich in voor dierenwelzijn door de huisdieren van kansarme mensen gratis te verzorgen. Zo geven we tegelijk ook hoop en steun aan hun baasjes, want voor hen zijn deze dieren meestal het enige kostbare bezit.

Zo helpen wij de mens via zijn dier.

Tot grote verbazing van velen krijgt de Stichting Prins Laurent geen overheidssubsidies voor de werking van haar dispensaria. Het bestaan van de Stichting wordt dus enkel gegarandeerd door giften en legaten.

Door uw bijdrage kunnen ook mensen met een laag inkomen genieten van onvoorwaardelijke liefde. Er worden jaarlijks 12.000 dieren verzorgd. Tel daar hun baasjes bij en u heeft 24.000 redenen per jaar die uw steun aan dit goede doel zo bijzonder maken!

“Hé, ik ben Alfred!

Ik voelde me niet zo lekker maar mijn baasje kon een bezoek aan de dierenarts niet betalen. Hij voelde zich daar heel schuldig over. Gelukkig konden we terecht bij de Stichting Prins Laurent. Nu ben ik terug helemaal de oude en voelen we ons beiden weer goed in ons vel!“

84% van onze inkomsten komt van particuliere schenkers.
Voor Alfred en alle andere huisdieren die bij ons terecht kunnen, zorgen wij ervoor dat elke bijdrage goed wordt besteed!

CAMEMBERT_NL_OK

Wilt u de Stichting Prins Laurent graag in uw testament opnemen?

Nalaten aan een goed doel zoals de Stichting Prins Laurent kan enkel door een legaat op te nemen in uw testament dat bovendien ook fiscaal aantrekkelijk kan zijn.

Meer verheldering nodig? Wij helpen u graag verder!

Vraag gratis en vrijblijvend onze testamentbrochure aan met heel wat nuttige informatie

Raadpleeg hieronder onze Veelgestelde vragen

Ontdek ons ook via de website: www.testament.be

Contacteer onze vertrouwenspersoon voor nalatenschappen telefonisch of per e-mail:
testament@sfprlaurent.be 02 243 08 97

Veelgestelde vragen

Erfgenamen die in het testament worden genoemd, zijn legatarissen. Het erfdeel dat hen wordt toegewezen in het testament, noemt een legaat.

 
  • Het algemeen legaat: hierbij laat u uw volledige vermogen na aan een of meerdere personen of organisaties (algemene legatarissen genoemd).
  • Het legaat onder algemene titel: hierbij laat u een deel van uw vermogen – bv. de helft of een derde van het geheel, of alle roerende en onroerende goederen of een deel daarvan – na aan een of meerdere personen of organisaties (in dit geval, legatarissen onder algemene titel).
  • Het bijzonder legaat: hierbij laat u een bepaald goed of een bepaalde soort goederen – bv. boeken of juwelen – na aan een of meerdere personen of organisaties (in dit geval, bijzondere legatarissen).
  • Het duolegaat: hierbij kan u een deel van uw vermogen nalaten aan een goed doel zoals de Stichting Prins Laurent en aan een of meerdere andere legatarissen. De erfbelasting (voorheen de successierechten) wordt dan voor alle erfgenamen betaald door de Stichting Prins Laurent. Dit is afhankelijk van de graad van de verwantschap, de omvang van de erfenis en het verschilt eveneens per gewest.
  • Voor Vlaanderen is de wetgeving veranderd en wordt nalaten aan een goed doel belastingvrij. De Vlaamse regering compenseert op deze manier de afschaffing van het duolegaat in Vlaanderen vanaf 2021 waardoor u voortaan geen erf- of schenkbelasting meer zult moeten betalen als u een goed doel in uw testament opneemt. Reeds bestaande duolegaten blijven uitvoerbaar tot 1 juli 2021. Ook na deze datum kan een duolegaat nog worden aangepast.
  • Voor Brussel en Wallonië blijft de fiscale regelgeving en de huidige tarieven rond duolegaten ongewijzigd.

Als u een schenking doet aan een persoon of een organisatie, dan doet u onmiddellijk en onherroepelijk afstand van dat deel van uw vermogen. Dit kan een geldsom zijn, maar ook een roerend of onroerend goed. De overdracht hiervan van schenker op begiftigde (de ontvanger van de gift), gebeurt dus tijdens het leven van de schenker. Dergelijke schenking is definitief: de schenker kan het bedrag of goed dus niet meer terugvorderen. Wel kan de schenker een schenking doen in naakte eigendom waarbij hij zich het vruchtgebruik voorbehoudt gedurende zijn leven.

De bedragen of goederen die een erflater via een testament nalaat, blijven ter beschikking van de erflater tot op het moment van het overlijden.

Uiteraard hebben personen zonder kinderen er baat bij om een testament op te stellen. Maar ook voor andere situaties kan een testament erg nuttig zijn.

  • Wettelijk samenwonenden erven normaal gezien enkel het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel. Door middel van een testament kan hun erfenis uitgebreid of beperkt worden.
  • Feitelijk samenwonende koppels hebben wettelijk gezien geen erfrecht en moeten dit dus zelf regelen. Dit kan onder meer via een testament.
  • Om een goed doel te steunen: als een bepaalde organisatie u na aan het hart ligt, kan u deze organisatie in uw testament opnemen.

De tussenkomst van een notaris brengt kosten met zich mee, maar hierdoor kunnen heel wat problemen worden vermeden na het overlijden van de erflater. Naast het correct verwoorden en het bewaren van uw testament, kan een notaris u ook juridische bijstand verlenen door te informeren over de mogelijkheden op basis van uw familiale situatie en persoonlijke vrijheid.

Vind een notaris in uw buurt