Veelgestelde vragen

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

INSCHRIJVING

Allereerst dien je na te gaan of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Deze kan je nalezen op onze website door hier te klikken of door de vragenlijst in de vullen. Als je, naargelang jouw gezinssamenstelling, het maximumbedrag voor het maandelijks inkomen niet overschrijdt en je bent huurder of een eigenaar met een hypotheeklening, dan kom je in aanmerking voor onze gratis diergeneeskundige zorgen.

Als tweede stap dien je alle nodige documenten te verzamelen om jouw huisdier in een van onze dispensaria in te schrijven. Deze vind je terug op dezelfde pagina als de toelatingsvoorwaarden. Indien je niet beschikt over een van de documenten of je beschikt niet over de juiste documenten, dan kunnen wij jouw huisdier niet inschrijven. Het is niet mogelijk om een ontbrekend document achteraf te bezorgen, alle documenten moeten voorgelegd worden op het moment van de inschrijving.

Als derde stap moet je je documenten per mail doorsturen naar het dispensarium dat je verkiest. Indien je niet kunt mailen, moet je telefonisch een afspraak maken om je ter plaatse in te schrijven. De contactgegevens vind je hier terug.

De maand waarin je jouw huisdier wilt inschrijven, telt niet mee want wij baseren ons op de laatste 3 maanden. Dus als je jouw huisdier in de maand april wilt inschrijven, dien je een bewijs van inkomsten en huur te voorzien voor de maanden maart-februari-januari.

Voor de inschrijving van het huisdier is het vereist dat de eigenaar van het dier dit doet. Eenmaal het ingeschreven is, kan iemand anders naar een consultatie komen mits een geschreven toestemming van de eigenaar.

INKOMSTEN

De vermelde maximumbedragen die je met jouw maandelijks inkomen niet mag overschrijden om te voldoen aan onze voorwaarden, zijn netto en belastbaar.

Indien jullie een koppel of samenwonenden zijn waarbij één van de twee op pensioen is, dien je rekening te houden met het maximumbedrag voor een gepensioneerd koppel / samenwonenden.

In dit geval dien je rekening te houden met het maximumbedrag voor een gezin. Opgelet! Indien jouw kinderen ook een inkomen verdienen, telt dit mee voor jouw inkomen. Indien zij meerderjarig zijn en nog studeren of geen inkomen verdienen, moet hier een bewijs van worden voorgelegd (schoolattest/bewijs van geen inkomen van HVW).

Ja, in dit geval wordt het gemiddelde genomen van de laatste drie maanden om te bepalen of je al dan niet onder het inkomstenplafond zit.

Helaas niet, wij aanvaarden enkel een officieel attest van de betalingsinstelling. Indien je dit document niet kunt voorleggen op het moment van de inschrijving, beschik je niet over de vereiste documenten en kunnen wij jouw huisdier niet inschrijven.

Nee, alimentatiegeld wordt niet mee in rekening genomen voor jouw inkomsten.

Nee, kindergeld wordt niet bij jouw inkomsten bijgerekend.

Er kan een uitzondering worden gemaakt indien je op lange termijn kosten moet betalen door een aanslepende ziekte. Je moet dan een bewijs van jouw dokter of apotheker voorleggen met een overzicht van de kosten voor 12 maanden. Een twaalfde van het deel dat je zelf moet betalen, wordt dan van jouw maandelijks inkomen afgetrokken. Als je daarna onder het inkomstenplafond valt, kom je alsnog in aanmerking. Medicatie of andere kosten waarbij het ziekenfonds niet tussenkomt, worden niet mee in rekening genomen.

Enkel de hoofdzetel van de Stichting Prins Laurent is gemachtigd om een uitzondering op de algemene toelatingsvoorwaarden goed te keuren.

Er kan een uitzondering worden gemaakt voor mensen die schulden afbetalen via een schuldbemiddelaar (OCMW/advocaat/…). Deze laatste moet dit kunnen aantonen via een officieel document. Schulden voor huurgelden worden niet mee in rekening genomen.

Enkel de hoofdzetel van de Stichting Prins Laurent is gemachtigd om een uitzondering op de algemene toelatingsvoorwaarden goed te keuren.

In dit geval dien je bij de inschrijving een schriftelijk bewijs voor te leggen van jouw bewindvoerder met toestemming voor de betaling van jouw inschrijvingsgeld.

WOONSITUATIE

Deze ontvangstbewijzen volstaan indien je ook een schriftelijk huurcontract kunt voorleggen alsook een bewijs van huurwaarborg op een geblokkeerde rekening op naam van beide partijen (huurder en verhuurder).

In dit geval dien je te bewijzen dat je een huurwaarborg hebt betaald door een uittreksel voor te leggen van de geblokkeerde rekening waarop de huurwaarborg is gestort en waarbij de gegevens van zowel de huurder als de verhuurder op vermeld staan.

Indien je een bewijs van hypotheeklening kunt voorleggen waarop de jaarlijkse kosten vermeld staan en een betalingsbewijs, word je gelijkgesteld aan een huurder en voldoe je aan de voorwaarden.

Nee, om aan onze toelatingsvoorwaarden te voldoen, moet je ofwel huur ofwel een hypotheeklening betalen.

HUISDIER

IDENTIFICATIE

Onze dispensaria kunnen enkel dieren behandelen die met een chip zijn geïdentificeerd. Indien jouw huisdier nog niet is gechipt, kan dit op het moment van de inschrijving. Onze dierenarts zal dan een chip plaatsen en onze medewerkers zorgen voor de registratie bij DogID of CatID (de gegevensdatabanken voor honden en katten in België). Je betaalt hiervoor eenmalig 20€ en ontvangt het officiële paspoort van jouw huisdier.

Als je een dier in onze dispensaria wilt inschrijven, moet dit dier met zijn chip op jouw naam geregistreerd staan. Voor een wijziging van eigenaar dien je zelf contact op te nemen met DogID of CatID. Als je een geschreven bevestiging hebt van de vorige eigenaar dat hij/zij het dier in kwestie aan jou heeft afgestaan, verloopt de aanpassing doorgaans sneller. Indien je dit niet hebt, zal deze wijziging ongeveer 2-4 weken in beslag nemen omdat de gegevensdatabank contact zal opnemen met de vorige eigenaar.

DogID

02 333 92 22
info@dogid.be
www.dogid.be
Helpdesk elke dag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur

CatID

02 333 49 94
info@catid.be
www.catid.be
Helpdesk elke dag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur

Het is van groot belang om de gegevens op de chip van jouw huisdier actueel te houden zodat je snel gecontacteerd kan worden wanneer jouw verloren huisdier wordt teruggevonden. Je kan jouw nieuwe contactgegevens aan de onthaalmedewerker van onze dispensaria communiceren. Zij zorgen ervoor dat dit wordt aangepast in de gegevensdatabank.

BEHANDELING

Onze dispensaria voorzien enkel kraagjes voor de tijd dat jouw huisdier doorbrengt in de recovery na de ingreep. Onze dierenartsen zullen jou adviseren welk formaat van kraagje geschikt is voor jouw huisdier. Dit dien je zelf mee te brengen wanneer je je huisdier komt ophalen na de ingreep. Onze medewerkers kunnen echter ook voorstellen om een sok of een t-shirt te gebruiken als jouw huisdier niet comfortabel is met een kraagje.

De Stichting Prins Laurent neemt geen zwerfkatten in behandeling. Wij raden aan om contact op te nemen met jouw gemeentebestuur om te weten welke fondsen er beschikbaar zijn voor zwerfkatten.

Je dient vooreerst te controleren of dit dier geen geregistreerde eigenaar heeft. Elke dierenarts kan een dier scannen op een chip en de gegevens op de chip raadplegen via de gegevensdatabank (eventuele kosten bij een privé dierenarts zijn voor eigen rekening).

Indien het dier geen eigenaar heeft en je voldoet zelf aan onze toelatingsvoorwaarden, dan kan je dit dier bij ons inschrijven, maar enkel indien je bereid bent om de officiële eigenaar van dit dier te worden (via de identificatie en registratie met een chip).

In dit geval kan je contact opnemen met de lokale politie of de gemeente. Klik op de onderstaande regio voor meer informatie:
Vlaanderen
Wallonië
Brussel

Nee, de Stichting Prins Laurent neemt geen nesten aan van ingeschreven huisdieren. Bovendien geldt de regel dat er slechts twee huisdieren per persoon mogen worden ingeschreven.

Nee, de dispensaria van de Stichting Prins Laurent beschikken momenteel helaas niet over een nooddienst buiten de openingsuren of tijdens het weekend. Zelfs indien je bent ingeschreven in een van onze dispensaria, dien je voor een noodgeval buiten onze openingsuren een privé dierenarts te contacteren die de eerste zorgen zal toedienen. Dit gebeurt volledig op kosten van de eigenaar. De Stichting Prins Laurent vergoedt deze kosten niet aan ingeschreven leden. Van zodra het dispensarium weer open is, kan het dier in kwestie worden overgebracht en zullen onze dierenartsen instaan voor de verdere opvolging en verzorging.

Indien je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en onze dierenartsen oordelen dat jouw huisdier in acute nood verkeert, kan een spoedinterventie plaatsvinden waarbij de eigenaar met een minimum aan documenten moet aantonen dat er aan de voorwaarden wordt voldaan (rekeninguittreksels, enz.). Na de spoedconsultatie dienen de vereiste documenten binnen de 5 werkdagen aan het dispensarium te worden bezorgd om de inschrijving in orde te brengen. Indien dit niet gebeurt, wordt de consultatie en verzorging aan de eigenaar gefactureerd aan het gangbare tarief.

NUTTIGE LINKS