Winterplan

Warm en veilig kunnen slapen, zou een recht moeten zijn voor iedereen. Ook voor daklozen met een gezelschapsdier!

WAT HIELD HET "WINTERPLAN" PRECIES IN?

De mens helpen via zijn dier, dat is de missie van de Stichting die elke dag in daden wordt omgezet in de 6 dispensaria gespreid over heel België. Maar de Stichting wou nog een stapje verder gaan in deze missie. De in de dispensaria ingeschreven daklozen meldden dat het onmogelijk was overnachtingsaccommodatie te vinden waar zij vergezeld konden zijn van hun gezelschapsdier (zonder het te moeten opsluiten in een kooi in een garage of zelfs buiten). Hun dier betekent nochtans alles voor hen: hun trouwe vriend, hun levensgezel, hun troost en de enige reden waarom zij nog verbonden zijn met de maatschappij. Het is dus ondenkbaar dat deze mensen van hun metgezel moeten scheiden om de nacht warm te kunnen doorbrengen en daarom blijven zij op straat, in de kou, in gevaar maar met hun beste vriend. Daarom heeft de Stichting Prins Laurent een proefproject opgezet en is in de winter van 2010, na vele maanden van onderhandelen met de Brusselse autoriteiten, het “Winterplan” ontstaan. Er werden uitgeruste en verwarmde werfcontainers geplaatst in de Stuiversstraat, vlakbij het Centraal Station van Brussel. De mensen hadden toegang tot een warme slaapplaats samen met hun dier, een ruimte om te eten en een sanitaire ruimte. Dankzij talrijke partners en, helaas, door de grote vraag, heeft de Stichting dit “Winterplan” elke winter gecoördineerd tot 2020, toen jammer genoeg de gezondheidscrisis toesloeg. In de loop der jaren werd het project (dat ook naar een nieuwe locatie verhuisde) uitgebreid en geperfectioneerd door de aanwezigheid van maatschappelijk werkers. In 10 jaar tijd heeft het “Winterplan” van de Stichting Prins Laurent, dat bij iedereen bekend en gewaardeerd is, een honderdtal mensen kunnen opvangen die vergezeld waren van hun gezelschapsdier.

WAAROM BESTAAT HET "WINTERPLAN" NIET MEER?

In februari 2020 kwam de gezondheidscrisis die ons dwong de deuren van de accommodatie te sluiten. Sindsdien kon dit project niet opnieuw worden georganiseerd omdat de Brusselse politieke autoriteiten een project voor tijdelijke huisvesting niet langer wensen te steunen. De politici hebben hun visie bijgesteld en willen een einde maken aan dakloosheid. Dat wil zeggen dat zij daklozen opnieuw in de maatschappij willen integreren en daarom geven zij dus de voorkeur aan langetermijnprojecten. De Stichting Prins Laurent heeft echter noch de competenties noch de financiële middelen om dergelijk project te kunnen opzetten.

WAAROM IS DEZE POLITIEKE VISIE NU NIET REALISTISCH?

Een einde maken aan dakloosheid. Oké, maar hoe kan iedereen in deze visie betrokken worden? Er moet ook gedacht worden aan de daklozen die vergezeld zijn door een dier. Administratieve procedures moeten mogelijk gemaakt worden voor wie zijn dier niet “thuis” kan laten. Werd er nagedacht over hoe deze mensen weer in de maatschappij kunnen worden geïntegreerd met hun dier? Eerst een tijdelijke huisvesting en daarna toegang tot huisvesting waar een dier daadwerkelijk is toegestaan? Momenteel wordt er voor deze mensen niets voorzien. Dus een einde maken aan dakloosheid? Ja, maar zorg er dan voor dat je iedereen in dit proces betrekt.

VOORGESTELD ACTIEPLAN

Een einde maken aan dakloosheid is helaas niet voor morgen. Daarom willen wij concrete kortetermijnoplossingen voorstellen voor mensen met gezelschapsdieren:
  • Het voorzien van plaatsen voor nachtopvang in de grootste klassieke opvangcentra voor dakloze personen met een gezelschapsdier. Bijvoorbeeld: een specifieke ruimte voorbehouden, een uitgeruste slaapzaal waar ook dieren opgevangen kunnen worden in de juiste omstandigheden en waarbij ze kort bij hun eigenaar kunnen blijven (manden, eetkommen, slaaphokken, muilkorven, …).
  • De toegang bevorderen tot administratieve procedures die gericht zijn op reïntegratie. Bijvoorbeeld: gezelschapsdieren toelaten in de gebouwen van het OCMW of een veilige ruimte voorzien zodat er tijd is om de administratieve procedures af te handelen.
  • De reïntegratie verzekeren. Bijvoorbeeld: huisvesting voorzien op lange termijn waar gezelschapsdieren toegelaten zijn.

GA JIJ AKKOORD MET DIT ACTIEPLAN?

Door onze opiniepeiling te tekenen, steun je ons actieplan dat we willen voorleggen aan de Brusselse politieke autoriteiten zodat daklozen met een gezelschapsdier ook kunnen rekenen op de bestaande steunmaatregelen. Samen met en dankzij jou hebben wij meer slagkracht en hopen wij het recht om warm en veilig te slapen, terug te geven aan deze mensen.