De Stichting Prins Laurent heeft uw hulp nodig om haar taken te kunnen verderzetten en nieuwe projecten te ontwikkelen.   Alhoewel ze een Stichting van openbaar nut is, ontvangt  ze geen subsidies voor haar vijf dispensaria en moet ze inkomsten vinden bij vrijgevige schenkers en  leden.

Uw gift is welkom op rekeningnummer
IBAN : BE03 3101 4773 0884 ; BIC BBRUBEBB
Met vermelding :  “ gift Stichting Prins Laurent ”

U kan een bedrag overschrijven of maandelijks een bedrag schenken.

U krijgt een fiscaal attest toegestuurd vanaf 40 €.  U kan eenmalig een bedrag overschrijven of  maandelijks  een bedrag overschrijven.

°  Door 20 € over te schrijven, schenkt u een basisverzorging voor een dier
°  Door 50 € over te schrijven, schenkt u een routine-operatie voor  een dier
°  Door 100 € over te schrijven, schenkt u een specifieke operatie voor een dier

U kan in uw testament ook een legaat voorzien ten voordele van de Stichting Prins Laurent.

Zo’n legaat kan een gedeelte of de totaliteit van uw roerend of onroerend vermogen omvatten.

Het percentage aan successierechten dat door de Stichting Prins Laurent, van openbaar nut, betaald wordt , is 7 % tot 12,5 %, afhankelijk van het Gewest waar uw woonplaats is. Zo kan u met uw legaat op de meest voordelige manier onze projecten financieren.

Inlichtingen betreffende legaten :
Gratis bij een notaris
In de maatschappelijke zetel : Paul Deschanellaan 36 – 38 , 1030 Brussel
Tel 02 243 08 97