De Stichting Prins Laurent heeft uw hulp nodig om haar missies te kunnen verderzetten en nieuwe projecten te ontwikkelen.  Alhoewel ze een Stichting van openbaar nut is, ontvangt  ze geen subsidies voor haar vijf dispensaria en moet ze voor haar inkomsten rekenen op vrijgevige schenkers en leden.

Uw gift is welkom op rekeningnummer
IBAN : BE03 3101 4773 0884 BIC BBRUBEBB
Met vermelding: “gift Stichting Prins Laurent”

U kan een bedrag overschrijven of een doorlopende opdracht instellen om maandelijks een bedrag te schenken.

Voor elke gift van ten minste 40€ (of meer) of een maandelijkse doorlopende opdracht van 3,35€, krijgt u een fiscaal attest toegestuurd.

°  Door 20 € over te schrijven, schenkt u een basisverzorging voor een dier
°  Door 50 € over te schrijven, schenkt u een routine-operatie voor een dier
°  Door 100 € over te schrijven, schenkt u een specifieke operatie voor een dier

U kan in uw testament ook een legaat voorzien ten voordele van de Stichting Prins Laurent.

Zo’n legaat kan een gedeelte of de totaliteit van uw roerend of onroerend vermogen omvatten.

Het percentage aan successierechten dat door de Stichting Prins Laurent, een stichting van openbaar nut, betaald wordt , is 7 % voor het Waals Gewest en 12,5 % voor het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest. Zo kan u met uw legaat op de meest voordelige manier onze projecten financieren.

Inlichtingen betreffende legaten :
Gratis bij een notaris
Via onze maatschappelijke zetel : Paul Deschanellaan 36 – 38 , 1030 Brussel
Tel 02 243 08 97