Geschiedenis

Sinds de oprichting op 20 december 1995 door Z.K.H. Prins Laurent en enkele prominente leden heeft de Stichting Prins Laurent de ambitie om zich in te zetten voor het welzijn van huisdieren en wilde dieren.

De verbetering van het lot van de dieren is volgens de Stichting onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de mens. De relatie tussen mens en dier staat daarom vanaf dag 1 centraal bij al haar activiteiten. De Stichting ziet voor zichzelf zowel een sociale als een wetenschappelijke taak weggelegd. Dat blijkt ook uit de verschillende projecten uit haar rijke geschiedenis.

In de beginjaren concentreerden de activiteiten van de Stichting zich rond vier centrale punten:

  • De dispensaria
  • Het Belgisch platform voor de alternatieve methoden voor dierproeven (BPAM)
  • De afdeling “Equine Research & Welfare Fund” (ERWF)
  • De wetenschappelijke Prijs en de Awards Stichting Prins Laurent


Lees hier wat Z.K.H Prins Laurent in mei 1996 schreef over de oprichting in het Journaal van de Stichting Prins Laurent.

Belgisch platform voor de alternatieve methoden voor dierproeven (BPAM) (1999-2012)

Dit platform werd officieel door de Stichting Prins Laurent opgericht en had als doel: de dialoog en de samenwerking bevorderen tussen alle partijen die op een of andere manier met dierenproeven te maken hebben. Met dit platform werden twee organismen in het leven geroepen: een comité voor de validatie en een centrum voor de promotie van de alternatieve methodes.

Met deze afdeling bekommerde de Stichting zich over het lot van proefdieren, dieren die in wetenschappelijk onderzoek worden opgeofferd voor het welzijn en het comfort van de mens. Op termijn wou de Stichting streven naar een maximale vermindering van dierenproeven.

Lees hier enkele artikels over de activiteiten van het BPAM uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent.

Equine Research & Welfare Fund (ERWF) (2001-2011)

Deze afdeling van de Stichting Prins Laurent had twee doelstellingen:

  • bijdragen tot het welzijn van paarden, pony’s en ezels door een betere diagnose, behandeling en voorkoming van hun ziekten
  • het ondersteunen van elk initiatief dat bijdraagt tot de strikte toepassing van methodes ter bevordering van het welzijn van paardachtigen.


De oorsprong van het ERWF gaat terug tot de in 1987 opgerichte vzw “Equine Research Funds” door docenten van de Faculteit Diergeneeskunde van de universiteiten van Gent en Luik. Het ERWF zette de projecten van deze vzw op vlak van geneeskundig onderzoek voort en heeft deze verder ontwikkeld.

Maar de nadruk lag evenzeer op het aspect “welfare”, met andere woorden het welzijn van de paarden en hun soortgenoten in het kader van de relatie tussen mens en dier. Er ging aandacht naar oudere paarden en paarden die in een manege verblijven.

Ter ere van de eerste verjaardag van het ERWF werd de Prijs van de Stichting Prins Laurent 2001 gewijd aan het welzijn van paarden, pony’s en ezels.

Lees hier meer over de oprichting van het ERWF en de Prijs Stichting Prins Laurent 2001 in het Journaal van de Stichting Prins Laurent.

Prijs van de Stichting Prins Laurent en de Awards (1996-2006)

Naast de jaarlijkse Prijs Stichting Prins Laurent (destijds 500.000 BF voor een wetenschappelijk onderzoek in binnen- of buitenland dat een aanzienlijke bijdrage levert aan het welzijn van dieren) schonk de Stichting in de beginjaren ook Awards aan verdienstelijke wetenschappelijke of sociale projecten die hetzelfde doel dienden.

De dispensaria (1996-Heden)

In de loop der jaren is de focus van de missie van de Stichting Prins Laurent volledig verschoven naar gratis geneeskundige zorgen voor de gezelschapsdieren van mensen met beperkte financiële middelen. Hiervoor werden de dispensaria opgericht. Zo is ook de nog steeds actuele slogan ontstaan: De mens helpen via zijn dier.

Het Winterplan (2011-heden)

In lijn met deze slogan werd er in 2011 een nieuw initiatief opgericht door de Stichting Prins Laurent: winteropvang in Brussel voor daklozen met een gezelschapsdier, het zogenaamde Winterplan.

Omdat daklozen met hun dier niet terecht kunnen in een conventionele opvang, wordt er tijdens de wintermaanden een verwarmde opvang met sanitaire voorzieningen en maaltijden georganiseerd. Maatschappelijk assistenten staan de daklozen bij en hun gezelschapsdieren kunnen, zoals altijd, ook tijdens het Winterplan terecht in het dispensarium voor verzorging.

Honderden daklozen hebben de voorbije jaren beroep gedaan op dit initiatief. Voor sommigen was het een vaste waarde waardoor ze elk jaar opnieuw werden verwelkomd.

doorheen de tijd

2021

zesde dispensarium - Charleroi

Rue François Dewiest 96, 6040 Jumet

2021
Stichting Prins Laurent
2021

Nieuwe stijl

Wijziging logo en website
2021
2021

Nieuwe locatie dispensarium van seraing

Rue Saint-Laurent 79, 4000 Luik
2021
2020

25 jaar

Gala ter gelegenheid van 25-jarig bestaan
2020
2019

Vijfde dispensarium - hasselt

Jukstraat 33, 3500 Hasselt
2019
2018

Nieuwe locatie dispensarium van gent

Vogelenzangpark 9, 9000 Gent
2018
2018

Sluiting vierde dispensarium - Antwerpen

2018
2012

Vijfde dispensarium - Gent

Dampoortstraat, 9000 Gent
2012
2012

Opleiding diergeneeskunde

Start van samenwerking met de faculteit diergeneeskunde van de universiteiten Gent en Luik
2012
2011

Winterplan

Eerste editie
 
Lees hier het artikel uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent
2011
2006

Hoevedieren

Handvest voor het welzijn van hoevedieren na mishandeling in slachthuizen van Ciney en Anderlecht

Lees hier de artikels uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent

2006
2005

Oase

Opening van Oase in het interregionaal ziekenhuiscentrum Edith Cavell, een ontmoetingscentrum waar personen die lang in het ziekenhuis moeten verblijven, hun huisdieren kunnen ontvangen

Lees hier de artikels uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent

2005
2004

Vierde dispensarium - Hornu

Avenue de la Corderie 85, 7304 Hornu

Lees hier het artikel uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent

2004
2003

Gulden boeken

Aanwezig in elk dispensarium ter gelegenheid van het prinselijk huwelijk

Lees hier een uittreksel
2003
2002

Internationaal colloquium

“Tussen mens en dier – een nieuw bondgenootschap”

2002
2002

Huis van het Dierenwelzijn

Omvorming van administratief hoofdgebouw tot “Huis van het Dierenwelzijn” met intrek van Dierenartsen zonder Grenzen op de tweede verdieping

2002
2002

ECOPA

Het BPAM als een van de stichtende leden van het ECOPA (European Consensus Platform for Alternative Methods to Animal Testing)

2002
2001

Circusdieren

Initiatieven voor verhoogd welzijn

Lees hier het artikel uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent

2001
2001

Derde dispensarium - antwerpen

Sint-Bernardsesteenweg, 2660 Hoboken

Lees hier de artikels uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent
2001
2001

Nieuwe afdeling

Oprichting van het Equine Research & Welfare Fund (ERWF)
2001
2000

Nieuwe locatie hoofdzetel

Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Schaarbeek

Lees hier het artikel uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent

2000
1999

Nieuwe afdeling

Oprichting van het Belgisch Platform voor alternatieve methoden (BPAM)

1999
1998

Congres

“Dierenwelzijn in de Veeteelt”
1998
1997

Ambulance dispensarium Brussel

Geschonken door Toyota voor het vervoer van huisdieren van mindervaliden en hoogbejaarden

Lees hier het artikel uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent

1997
1997

Prijs Stichting Prins Laurent

Eerste editie
1997
1997

Tweede dispensarium - Seraing

Place des Verriers 14,  4100 Seraing
1997
1996

1-jarig bestaan

Lees hier het artikel uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent

1996
1996

Zeehonden

Initiatieven voor verhoogd welzijn
 
Lees hier de artikels uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent
1996
1996

Eerste dispensarium - brussel

Vossenplein 72-73, 1000 Brussel

Lees hier de artikels uit het Journaal van de Stichting Prins Laurent

1996
1995

Oprichting

Stichting Prins Laurent voor het welzijn van huisdieren en wilde dieren

1995