Onze missie

Samengevat?
“De mens helpen via zijn dier”

DIERGENEESKUNDIGE ZORGEN

“Heel veel dank aan Prins Laurent voor de verzorging van onze honden en katten wanneer wij niet veel financiële middelen hebben! En ook dank aan het team van dierenartsen en zeer sympathieke assistenten.”

“Ik zou zo graag Prins Laurent willen bedanken. Dankzij de hulp van het dispensarium van de Stichting heb ik mijn hond, mijn grote vriend, nog. Hij is alles voor mij. Dank aan allen.”

Uit de gulden boeken van de dispensaria ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Laurent

De huidige missie van de Stichting Prins Laurent kan niet beter worden samengevat dan deze getuigenissen die twee leden zelf hebben opgetekend in het dispensarium van Seraing in 2008.

Na een rijke geschiedenis op het vlak van dierenwelzijn is de huidige missie van de Stichting vooral het verstrekken van gratis diergeneeskundige zorgen aan huisdieren van mensen die het financieel niet breed hebben. Want elk dier heeft recht op een degelijke verzorging, ongeacht de financiële situatie van het baasje. En omdat welzijn van mens en dier in deze situaties vaak sterk verbonden zijn, dragen we op deze manier ook bij tot een groter welzijn van de mens. Of met andere woorden: De mens helpen via zijn dier, de slogan van de Stichting Prins Laurent die sinds het begin aangeeft waar de Stichting voor staat.

Meer informatie over de werking van onze dispensaria vind je onder het menu « Diergeneeskundige zorgen. ».

Omdat beelden altijd meer spreken dan woorden …

OPLEIDING DIERGENEESKUNDE

Desondanks dat de missie van de Stichting zich nu vooral focust op de dispensaria, blijven de sporen van het verleden toch nog zichtbaar in de huidige activiteiten. Zo is er nog steeds een nauwe samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde van de universiteiten in Gent en Luik.

Sinds 2012 krijgen jaarlijks meer dan 700 studenten een praktische opleiding en lopen er meer dan 25 laatstejaarsstudenten stage in onze dispensaria van Gent en Luik onder begeleiding van een vaste hoofddierenarts.

Dit initiatief werd erkend door de Association Européenne d’évaluation de l’Enseignement Vétérinaire die aan de Faculteit Diergeneeskunde van Gent een beoordeling van uitmuntendheid heeft verleend voor de klinische opleiding van haar gediplomeerden.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Ook blijft de Stichting Prins Laurent trouw aan haar intentie om wetenschappelijk onderzoek voor dierenwelzijn te ondersteunen. Zo werd er in 2020 besloten een doctoraatsproefschrift te financieren, uitgevoerd onder supervisie van Prof. Claude Tomberg aan de Faculteit Geneeskunde van de Université Libre de Bruxelles.

Dit doctoraat beoogt bij te dragen aan het begrip van de relatie tussen mens en dier en de effecten daarvan op de menselijke gezondheid. De bestudeerde diersoorten zijn de hond (Canis lupus familiaris) en het paard (Equus caballus) omdat deze het meest worden gebruikt bij dierondersteunde therapie.

Er wordt gebruik gemaakt van biomarkers zoals veranderingen in hartactiviteit, speekselhormoondoseringen, de aanwezigheid van feromonen, gezichtsuitdrukkingen en gedrag tijdens interacties tussen de protagonisten. Momenteel wordt een identieke methodologie voor bemonstering en analyse van speekselcortisol en oxytocine bij mensen, honden en paarden ontwikkeld.
In tegenstelling tot bloedmonsters maken speekselgegevens nauwkeurige, herhaalbare en niet-invasieve fysiologische metingen mogelijk, waardoor de potentiële stress van proefpersonen, mensen of dieren, wordt verminderd. Er zijn momenteel geen gegevens in de wetenschappelijke literatuur over oxytocine in het speeksel bij paarden en de instrumenten voor bemonstering bij honden zijn gevarieerd.

De specifieke context van de COVID-19-pandemie heeft ertoe geleid dat er zich twee aanvullende vragen hebben ontwikkeld: een lopend onderzoek heeft tot doel de impact van de COVID-19-pandemie op de geestelijke gezondheid te bepalen en het mogelijke effect van huisdieren op die van de eigenaren. Daarbovenop loopt er een onderzoek naar aanleiding van de gezondheidsvoorschriften die het dragen van een ondoorzichtig gezichtsmasker vereisen om vast te stellen of het dragen van een masker invloed heeft op de relatie tussen mens en dier. Gezichtsuitdrukkingen zijn tenslotte een belangrijk non-verbaal communicatiemiddel in de relatie tussen mens en dier.

geen subsidies

Zonder de steun van onze trouwe volgers, kon de Stichting Prins Laurent nooit een bestaan van een kwarteeuw hebben gevierd in 2020. Want de Stichting krijgt geen subsidies voor de dagelijkse werking van haar dispensaria.

Wil jij helpen om de volgende 25 jaar te verzekeren?

Raadpleeg dan het menu Steun ons.